Thành viên:

arroya

Đăng ký phát âm của arroya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/06/2014 Oskaloosa [en] phát âm Oskaloosa 0 bình chọn