Thành viên:

arroya

Đăng ký phát âm của arroya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
28/12/2020
phát âm a resin obtained from the trunk of South American trees
a resin obtained from the trunk of South American trees [en] 0 bình chọn
28/12/2020
phát âm crash and burn
crash and burn [en] 1 bình chọn
28/12/2020
phát âm blasted off
blasted off [en] 1 bình chọn
28/12/2020
phát âm rigorous trial and error
rigorous trial and error [en] 0 bình chọn
28/12/2020
phát âm be wedded to
be wedded to [en] 0 bình chọn
28/12/2020
phát âm virtual machine
virtual machine [en] 0 bình chọn
28/12/2020
phát âm bear cub
bear cub [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm trichoid
trichoid [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm R. Budd Dwyer
R. Budd Dwyer [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm CSS3
CSS3 [en] 1 bình chọn
02/07/2014
phát âm preventively
preventively [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm pitted
pitted [en] 1 bình chọn
02/07/2014
phát âm toasting
toasting [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm lumps
lumps [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm reinforcing
reinforcing [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm misting
misting [en] 0 bình chọn
02/07/2014
phát âm mass hysteria
mass hysteria [en] 2 bình chọn
01/07/2014
phát âm Beathard
Beathard [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm Lydia Lassila
Lydia Lassila [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm ballasox
ballasox [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm wombok
wombok [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm Eccup
Eccup [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm Alan Ritchson
Alan Ritchson [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm ankylose
ankylose [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm santalaceae
santalaceae [en] 0 bình chọn
01/07/2014
phát âm banderol
banderol [en] 0 bình chọn
29/06/2014
phát âm George Gamow
George Gamow [en] 1 bình chọn
29/06/2014
phát âm Burge
Burge [en] 0 bình chọn
29/06/2014
phát âm archeologists
archeologists [en] 1 bình chọn
29/06/2014
phát âm excitant
excitant [en] 0 bình chọn