Thành viên:

asdfforvo

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/12/2019 Nouakchott [en] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
04/12/2019 بالجَنْدرة [ar] phát âm بالجَنْدرة 0 bình chọn
30/11/2019 نُغَادِرْ [ar] phát âm نُغَادِرْ 0 bình chọn
30/11/2019 وَحَشَرْنَاهُمْ [ar] phát âm وَحَشَرْنَاهُمْ 0 bình chọn
30/11/2019 فَلَمْ [ar] phát âm فَلَمْ 0 bình chọn
30/11/2019 الْجِبَالَ [ar] phát âm الْجِبَالَ 0 bình chọn
30/11/2019 بَارِزَةً [ar] phát âm بَارِزَةً 0 bình chọn
30/11/2019 أَمَلً [ar] phát âm أَمَلً 0 bình chọn
30/11/2019 نُسَيِّرُ [ar] phát âm نُسَيِّرُ 0 bình chọn
30/11/2019 زِينَةُ [ar] phát âm زِينَةُ 0 bình chọn
30/11/2019 وَالْبَاقِيَاتُ [ar] phát âm وَالْبَاقِيَاتُ 0 bình chọn
30/11/2019 الصَّالِحَاتُ [ar] phát âm الصَّالِحَاتُ 0 bình chọn
30/11/2019 وَالْبَنُونَ [ar] phát âm وَالْبَنُونَ 0 bình chọn
30/11/2019 الْمَالُ [ar] phát âm الْمَالُ 0 bình chọn
30/11/2019 تَذْرُوهُ [ar] phát âm تَذْرُوهُ 0 bình chọn
30/11/2019 الرِّيَاحُ [ar] phát âm الرِّيَاحُ 0 bình chọn
30/11/2019 مُّقْتَدِرًا [ar] phát âm مُّقْتَدِرًا 0 bình chọn
30/11/2019 نَبَاتُ [ar] phát âm نَبَاتُ 0 bình chọn
30/11/2019 هَشِيمًا [ar] phát âm هَشِيمًا 0 bình chọn
30/11/2019 كَمَاءٍ [ar] phát âm كَمَاءٍ 0 bình chọn
30/11/2019 أَنزَلْنَاهُ [ar] phát âm أَنزَلْنَاهُ 0 bình chọn
30/11/2019 فَاخْتَلَطَ [ar] phát âm فَاخْتَلَطَ 0 bình chọn
30/11/2019 مَّثَلَ [ar] phát âm مَّثَلَ 0 bình chọn
30/11/2019 ثَوَابًا [ar] phát âm ثَوَابًا 0 bình chọn
30/11/2019 وَخَيْرٌ [ar] phát âm وَخَيْرٌ 0 bình chọn
30/11/2019 عُقْبًا [ar] phát âm عُقْبًا 0 bình chọn
30/11/2019 الْوَلَايَةُ [ar] phát âm الْوَلَايَةُ 0 bình chọn
30/11/2019 فِئَةٌ [ar] phát âm فِئَةٌ 0 bình chọn
30/11/2019 يَنصُرُونَهُ [ar] phát âm يَنصُرُونَهُ 0 bình chọn
30/11/2019 مُنتَصِرًا [ar] phát âm مُنتَصِرًا 0 bình chọn