Thành viên:

asdfforvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2010 مُطَّرِدٌ [ar] phát âm مُطَّرِدٌ 0 bình chọn
05/11/2010 طَريدان [ar] phát âm طَريدان 0 bình chọn
05/11/2010 طريدُه [ar] phát âm طريدُه 0 bình chọn
05/11/2010 بَلدِه [ar] phát âm بَلدِه 0 bình chọn
05/11/2010 طريد [ar] phát âm طريد 0 bình chọn
05/11/2010 بُزُرج [ar] phát âm بُزُرج 0 bình chọn
05/11/2010 بالسِّباق [ar] phát âm بالسِّباق 0 bình chọn
05/11/2010 سَبَقْتَني [ar] phát âm سَبَقْتَني 0 bình chọn
05/11/2010 صاحِبَه [ar] phát âm صاحِبَه 0 bình chọn
05/11/2010 المُسابِقُ [ar] phát âm المُسابِقُ 0 bình chọn
05/11/2010 الصِّبْيانِ [ar] phát âm الصِّبْيانِ 0 bình chọn
05/11/2010 فَيَطْرُدُونها [ar] phát âm فَيَطْرُدُونها 0 bình chọn
05/11/2010 يُغِيرُ [ar] phát âm يُغِيرُ 0 bình chọn
05/11/2010 الوَسيقَة [ar] phát âm الوَسيقَة 0 bình chọn
05/11/2010 شُقَّتْ [ar] phát âm شُقَّتْ 0 bình chọn
05/11/2010 العَرْضِ [ar] phát âm العَرْضِ 0 bình chọn
04/11/2010 أَجنبي [ar] phát âm أَجنبي 0 bình chọn
04/11/2010 شركاء [ar] phát âm شركاء 0 bình chọn
04/11/2010 ورثة [ar] phát âm ورثة 0 bình chọn
04/11/2010 الميراث [ar] phát âm الميراث 0 bình chọn
04/11/2010 يَتَخَارَجُ [ar] phát âm يَتَخَارَجُ 0 bình chọn
04/11/2010 مَقالَةٌ [ar] phát âm مَقالَةٌ 0 bình chọn
04/11/2010 الأَهواء [ar] phát âm الأَهواء 0 bình chọn
04/11/2010 لخروجهم [ar] phát âm لخروجهم 0 bình chọn
04/11/2010 لزمهم [ar] phát âm لزمهم 0 bình chọn
04/11/2010 بالبدن [ar] phát âm بالبدن 0 bình chọn
04/11/2010 الخَرْجُ [ar] phát âm الخَرْجُ 0 bình chọn
04/11/2010 أَخْرَجُوا [ar] phát âm أَخْرَجُوا 0 bình chọn
04/11/2010 السَّفْرُ [ar] phát âm السَّفْرُ 0 bình chọn
04/11/2010 درهماً [ar] phát âm درهماً 0 bình chọn