Thành viên:

asdfforvo

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2019 فَلْيَأْتِكُم [ar] phát âm فَلْيَأْتِكُم 0 bình chọn
02/12/2019 طَعَامًا [ar] phát âm طَعَامًا 0 bình chọn
02/12/2019 وَلْيَتَلَطَّفْ [ar] phát âm وَلْيَتَلَطَّفْ 0 bình chọn
02/12/2019 يَظْهَرُوا [ar] phát âm يَظْهَرُوا 0 bình chọn
02/12/2019 أَحَدًا [ar] phát âm أَحَدًا 0 bình chọn
02/12/2019 يُشْعِرَنَّ [ar] phát âm يُشْعِرَنَّ 0 bình chọn
02/12/2019 يُعِيدُوكُمْ [ar] phát âm يُعِيدُوكُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 يَرْجُمُوكُمْ [ar] phát âm يَرْجُمُوكُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 تُفْلِحُوا [ar] phát âm تُفْلِحُوا 0 bình chọn
02/12/2019 مِلَّتِهِمْ [ar] phát âm مِلَّتِهِمْ 0 bình chọn
02/12/2019 لِيَعْلَمُوا [ar] phát âm لِيَعْلَمُوا 0 bình chọn
02/12/2019 أَعْثَرْنَا [ar] phát âm أَعْثَرْنَا 0 bình chọn
02/12/2019 حَقٌّ [ar] phát âm حَقٌّ 0 bình chọn
02/12/2019 وَعْدَ [ar] phát âm وَعْدَ 0 bình chọn
02/12/2019 يَتَنَازَعُونَ [ar] phát âm يَتَنَازَعُونَ 0 bình chọn
02/12/2019 السَّاعَةَ [ar] phát âm السَّاعَةَ 0 bình chọn
02/12/2019 ابْنُوا [ar] phát âm ابْنُوا 0 bình chọn
02/12/2019 أَمْرَهُمْ [ar] phát âm أَمْرَهُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 رَّبُّهُمْ [ar] phát âm رَّبُّهُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 بُنْيَانًا [ar] phát âm بُنْيَانًا 0 bình chọn
02/12/2019 لَنَتَّخِذَنَّ [ar] phát âm لَنَتَّخِذَنَّ 0 bình chọn
02/12/2019 أَمْرِهِمْ [ar] phát âm أَمْرِهِمْ 0 bình chọn
02/12/2019 غَلَبُوا [ar] phát âm غَلَبُوا 0 bình chọn
02/12/2019 سَيَقُولُونَ [ar] phát âm سَيَقُولُونَ 0 bình chọn
02/12/2019 مَّسْجِدًا [ar] phát âm مَّسْجِدًا 0 bình chọn
02/12/2019 رَّابِعُهُمْ [ar] phát âm رَّابِعُهُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 ثَلَاثَةٌ [ar] phát âm ثَلَاثَةٌ 0 bình chọn
02/12/2019 وَيَقُولُونَ [ar] phát âm وَيَقُولُونَ 0 bình chọn
02/12/2019 كَلْبُهُمْ [ar] phát âm كَلْبُهُمْ 0 bình chọn
02/12/2019 رَجْمًا [ar] phát âm رَجْمًا 0 bình chọn