Thành viên:

asdfforvo

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/04/2019 مَنْطُوقُ الكَلاَمِ [ar] phát âm مَنْطُوقُ الكَلاَمِ 0 bình chọn
08/04/2019 قَوْلُهُ [ar] phát âm قَوْلُهُ 0 bình chọn
08/04/2019 لَفْظُهُ [ar] phát âm لَفْظُهُ 0 bình chọn
08/04/2019 مَنْطُوقُ الكَلِمَةِ [ar] phát âm مَنْطُوقُ الكَلِمَةِ 0 bình chọn
08/04/2019 المَلْهَى [ar] phát âm المَلْهَى 0 bình chọn
08/04/2019 مكرهة [ar] phát âm مكرهة 0 bình chọn
08/04/2019 معهودة [ar] phát âm معهودة 0 bình chọn
08/04/2019 مرجوّة [ar] phát âm مرجوّة 0 bình chọn
08/04/2019 مُحَاصِرٌ [ar] phát âm مُحَاصِرٌ 0 bình chọn
08/04/2019 مُضَيِّقٌ [ar] phát âm مُضَيِّقٌ 0 bình chọn
08/04/2019 منفع [ar] phát âm منفع 0 bình chọn
08/04/2019 الايجبيات [ar] phát âm الايجبيات 0 bình chọn
08/04/2019 السلبيات [ar] phát âm السلبيات 0 bình chọn
08/04/2019 محل تجارة [ar] phát âm محل تجارة 0 bình chọn
08/04/2019 ظَفْر [ar] phát âm ظَفْر 0 bình chọn
08/04/2019 فرَقَ [ar] phát âm فرَقَ 0 bình chọn
08/04/2019 فصَلَ [ar] phát âm فصَلَ 0 bình chọn
08/04/2019 وَلَدٌ ظَريفٌ [ar] phát âm وَلَدٌ ظَريفٌ 0 bình chọn
08/04/2019 مَليحٌ [ar] phát âm مَليحٌ 0 bình chọn
08/04/2019 جَذَّابٌ [ar] phát âm جَذَّابٌ 0 bình chọn
08/04/2019 ذَكِيٌّ [ar] phát âm ذَكِيٌّ 0 bình chọn
08/04/2019 وَديعٌ [ar] phát âm وَديعٌ 0 bình chọn
08/04/2019 اِنْتَشَرَ [ar] phát âm اِنْتَشَرَ 0 bình chọn
08/04/2019 الحِرْفة [ar] phát âm الحِرْفة 0 bình chọn
08/04/2019 حِرْفَة النَّجَّار [ar] phát âm حِرْفَة النَّجَّار 0 bình chọn
08/04/2019 تقاسُم [ar] phát âm تقاسُم 0 bình chọn
08/04/2019 تحالُف [ar] phát âm تحالُف 0 bình chọn
08/04/2019 بدّد [ar] phát âm بدّد 0 bình chọn
08/04/2019 تفرّق [ar] phát âm تفرّق 0 bình chọn
08/04/2019 غفلة [ar] phát âm غفلة 0 bình chọn