Thành viên:

asdfforvo

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/03/2019 ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد [ar] phát âm ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد 0 bình chọn
22/03/2019 ابيضاض الدم [ar] phát âm ابيضاض الدم 0 bình chọn
22/03/2019 كراث [ar] phát âm كراث 1 bình chọn
21/03/2019 اكتئاب المراهقين [ar] phát âm اكتئاب المراهقين 0 bình chọn
21/03/2019 ابيضاض الدم النقوي المزمن [ar] phát âm ابيضاض الدم النقوي المزمن 0 bình chọn
21/03/2019 ابيضاض الدم النقوي الحاد [ar] phát âm ابيضاض الدم النقوي الحاد 0 bình chọn
21/03/2019 أمراض أيضية [ar] phát âm أمراض أيضية 0 bình chọn
21/03/2019 رياضة الحديد [ar] phát âm رياضة الحديد 0 bình chọn
21/03/2019 كمال الأجسام [ar] phát âm كمال الأجسام 0 bình chọn
21/03/2019 رفع الأثقال [ar] phát âm رفع الأثقال 0 bình chọn
21/03/2019 بناء الأجسام [ar] phát âm بناء الأجسام 0 bình chọn
21/03/2019 التربية البدنية [ar] phát âm التربية البدنية 0 bình chọn
21/03/2019 الثقافة البدنية [ar] phát âm الثقافة البدنية 0 bình chọn
21/03/2019 القفز الطويل [ar] phát âm القفز الطويل 0 bình chọn
21/03/2019 الكرة الحديدية الحرة والمقيدة [ar] phát âm الكرة الحديدية الحرة والمقيدة 0 bình chọn
21/03/2019 كرة القدم الأمريكية [ar] phát âm كرة القدم الأمريكية 0 bình chọn
21/03/2019 رمي القرص [ar] phát âm رمي القرص 0 bình chọn
21/03/2019 رمي المطرقة [ar] phát âm رمي المطرقة 0 bình chọn
21/03/2019 سباق الحواجز [ar] phát âm سباق الحواجز 0 bình chọn
21/03/2019 القفز العالي [ar] phát âm القفز العالي 0 bình chọn
21/03/2019 الوثب الثلاثي [ar] phát âm الوثب الثلاثي 0 bình chọn
21/03/2019 ألعاب القوى [ar] phát âm ألعاب القوى 0 bình chọn
21/03/2019 رمي مطرقة [ar] phát âm رمي مطرقة 0 bình chọn
21/03/2019 سباق تتابع [ar] phát âm سباق تتابع 0 bình chọn
21/03/2019 القفز بالزانة [ar] phát âm القفز بالزانة 0 bình chọn
21/03/2019 الوثب العالي [ar] phát âm الوثب العالي 0 bình chọn
21/03/2019 الوثب الطويل [ar] phát âm الوثب الطويل 0 bình chọn
21/03/2019 كرة يد شاطئية [ar] phát âm كرة يد شاطئية 0 bình chọn
21/03/2019 كرة سلة [ar] phát âm كرة سلة 0 bình chọn
21/03/2019 رمي الرمح [ar] phát âm رمي الرمح 0 bình chọn