Thành viên:

asdghdjskfj

Đăng ký phát âm của asdghdjskfj

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2014 brane [en] phát âm brane 0 bình chọn
23/03/2014 court ruling [en] phát âm court ruling 1 bình chọn
16/03/2014 birthed [en] phát âm birthed 0 bình chọn
16/03/2014 quietened [en] phát âm quietened 0 bình chọn
16/03/2014 dawn chorus [en] phát âm dawn chorus 0 bình chọn
16/03/2014 boozing [en] phát âm boozing 0 bình chọn
16/03/2014 volcanogenic [en] phát âm volcanogenic 0 bình chọn
16/03/2014 snacking [en] phát âm snacking 0 bình chọn
21/04/2013 end-user [en] phát âm end-user 1 bình chọn
18/04/2013 whimperley [en] phát âm whimperley 0 bình chọn
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] phát âm Beatriz Azevedo 0 bình chọn
15/04/2013 Beatriz [pt] phát âm Beatriz 0 bình chọn
15/04/2013 spillovers [en] phát âm spillovers 0 bình chọn
15/04/2013 to be continued [en] phát âm to be continued 1 bình chọn
15/04/2013 all-purpose [en] phát âm all-purpose 0 bình chọn
15/04/2013 allocated [en] phát âm allocated 0 bình chọn
15/04/2013 catered [en] phát âm catered 0 bình chọn
15/04/2013 crusading [en] phát âm crusading 0 bình chọn
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
11/04/2013 Parlays [en] phát âm Parlays 0 bình chọn
11/04/2013 weight watchers [en] phát âm weight watchers 0 bình chọn
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] phát âm Nigella Lucy Lawson 0 bình chọn
07/04/2013 befit [en] phát âm befit 0 bình chọn
07/04/2013 zane (verb) [en] phát âm zane (verb) 0 bình chọn
07/04/2013 bandaid [en] phát âm bandaid 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/04/2013 Irish Sea [en] phát âm Irish Sea 1 bình chọn
07/04/2013 meef [en] phát âm meef 0 bình chọn
07/04/2013 biologismo [pt] phát âm biologismo 0 bình chọn
07/04/2013 Estados Unidos [pt] phát âm Estados Unidos 3 bình chọn
07/04/2013 patinhas [pt] phát âm patinhas 0 bình chọn