Thành viên:

asia95

Đăng ký phát âm của asia95

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2011 gordita [es] phát âm gordita 0 bình chọn