Thành viên:

atchakraverty

Đăng ký phát âm của atchakraverty

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2011 সত্যজিত্‍ রায় [bn] phát âm সত্যজিত্‍ রায় 0 bình chọn
08/06/2011 চেনী [as] phát âm চেনী 0 bình chọn