Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/10/2015 Dem Milners Trern [yi] phát âm Dem Milners Trern Của Shmatte
25/06/2015 Planxty Irwin [en] phát âm Planxty Irwin Của BridEilis
23/06/2015 동학혁명 [ko] phát âm 동학혁명 0 bình chọn
23/06/2015 동학 [ko] phát âm 동학 0 bình chọn
23/06/2015 녹두장군 [ko] phát âm 녹두장군 0 bình chọn
23/06/2015 녹색혁명 [ko] phát âm 녹색혁명 0 bình chọn
23/06/2015 녹히다 [ko] phát âm 녹히다 0 bình chọn
23/06/2015 녹색신고 [ko] phát âm 녹색신고 0 bình chọn
23/06/2015 녹두밭 [ko] phát âm 녹두밭 0 bình chọn
23/06/2015 녹림당 [ko] phát âm 녹림당 0 bình chọn
23/06/2015 녹황색 [ko] phát âm 녹황색 0 bình chọn
23/06/2015 녹청색 [ko] phát âm 녹청색 0 bình chọn
23/06/2015 녹과전 [ko] phát âm 녹과전 0 bình chọn
23/06/2015 녹색등 [ko] phát âm 녹색등 0 bình chọn
23/06/2015 백내장 [ko] phát âm 백내장 0 bình chọn
23/06/2015 녹내장 [ko] phát âm 녹내장 0 bình chọn
23/06/2015 녹즙기 [ko] phát âm 녹즙기 0 bình chọn
23/06/2015 녹봉 [ko] phát âm 녹봉 0 bình chọn
23/06/2015 녹조현상 [ko] phát âm 녹조현상 0 bình chọn
23/06/2015 녹조 [ko] phát âm 녹조 0 bình chọn
23/06/2015 녹지 [ko] phát âm 녹지 0 bình chọn
23/06/2015 녹취록 [ko] phát âm 녹취록 0 bình chọn
23/06/2015 녹화사업 [ko] phát âm 녹화사업 0 bình chọn
23/06/2015 녹슬다 [ko] phát âm 녹슬다 0 bình chọn
23/06/2015 녹야 [ko] phát âm 녹야 Của Jmee
23/06/2015 녹용 [ko] phát âm 녹용 0 bình chọn
23/06/2015 녹각 [ko] phát âm 녹각 0 bình chọn
23/06/2015 녹초 [ko] phát âm 녹초 0 bình chọn
23/06/2015 넋두리하다 [ko] phát âm 넋두리하다 0 bình chọn
23/06/2015 넋두리 [ko] phát âm 넋두리 0 bình chọn