Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/1 phát âm

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
출근부 [ko] phát âm 출근부 Của Jmee