Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/1 phát âm

Phát âm tất cả trong trang này

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
출근부 [ko] phát âm 출근부 Của Jmee