Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2018 빵모자 [ko] phát âm 빵모자 0 bình chọn
31/05/2018 떡볶이 [ko] phát âm 떡볶이 0 bình chọn
31/05/2018 읽다 [ko] phát âm 읽다 0 bình chọn
31/05/2018 유칼립투스 [ko] phát âm 유칼립투스 0 bình chọn
31/05/2018 졸업가운 [ko] phát âm 졸업가운 0 bình chọn
31/05/2018 큰부리새 [ko] phát âm 큰부리새 0 bình chọn
31/05/2018 꽃향기 [ko] phát âm 꽃향기 0 bình chọn
31/05/2018 모란꽃 [ko] phát âm 모란꽃 0 bình chọn
31/05/2018 수선화 [ko] phát âm 수선화 0 bình chọn
31/05/2018 양귀비꽃 [ko] phát âm 양귀비꽃 0 bình chọn
31/05/2018 교수실 [ko] phát âm 교수실 0 bình chọn
31/05/2018 부총장 [ko] phát âm 부총장 0 bình chọn
31/05/2018 정원수 [ko] phát âm 정원수 0 bình chọn
31/05/2018 나무줄기 [ko] phát âm 나무줄기 0 bình chọn
31/05/2018 석사학위 [ko] phát âm 석사학위 0 bình chọn
31/05/2018 생활기록부 [ko] phát âm 생활기록부 0 bình chọn
31/05/2018 반칙하다 [ko] phát âm 반칙하다 0 bình chọn
31/05/2018 재학증명서 [ko] phát âm 재학증명서 0 bình chọn
31/05/2018 박사학위 [ko] phát âm 박사학위 0 bình chọn
31/05/2018 지도교수 [ko] phát âm 지도교수 0 bình chọn
31/05/2018 학생단체 [ko] phát âm 학생단체 0 bình chọn
31/05/2018 학과사무실 [ko] phát âm 학과사무실 0 bình chọn
31/05/2018 졸업시험 [ko] phát âm 졸업시험 0 bình chọn
31/05/2018 사학과 [ko] phát âm 사학과 0 bình chọn
31/05/2018 영어영문학과 [ko] phát âm 영어영문학과 0 bình chọn
31/05/2018 독어독문학과 [ko] phát âm 독어독문학과 0 bình chọn
31/05/2018 일어일문학과 [ko] phát âm 일어일문학과 0 bình chọn
31/05/2018 중어중문학과 [ko] phát âm 중어중문학과 0 bình chọn
31/05/2018 불어불문학과 [ko] phát âm 불어불문학과 0 bình chọn
31/05/2018 노어노문학과 [ko] phát âm 노어노문학과 0 bình chọn