Thành viên:

audacia

Đăng ký phát âm của audacia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2012 Timbaland [en] phát âm Timbaland 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2012 Viennese Waltz [en] phát âm Viennese Waltz 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/04/2012 Arte [en] phát âm Arte 0 bình chọn
30/04/2012 agouti [en] phát âm agouti 0 bình chọn
30/04/2012 basilect [en] phát âm basilect 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2012 Jerome Moross [en] phát âm Jerome Moross 0 bình chọn
27/04/2012 stinkin' [en] phát âm stinkin' -1 bình chọn
26/04/2012 eighths [en] phát âm eighths 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/04/2012 au pair [en] phát âm au pair 1 bình chọn