Thành viên:

azwatson

Đăng ký phát âm của azwatson

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2010 ninetieth [en] phát âm ninetieth 0 bình chọn
17/11/2010 either [en] phát âm either 0 bình chọn
17/11/2010 neither [en] phát âm neither -1 bình chọn
05/10/2010 nobleman [en] phát âm nobleman 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 polygynous [en] phát âm polygynous -1 bình chọn
04/10/2010 gallbladder [en] phát âm gallbladder 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 residuum [en] phát âm residuum 0 bình chọn
30/09/2010 colonel [en] phát âm colonel 0 bình chọn
30/09/2010 coffee [en] phát âm coffee 3 bình chọn
30/09/2010 hot dog [en] phát âm hot dog -1 bình chọn
29/09/2010 bronchial [en] phát âm bronchial 1 bình chọn
29/09/2010 soils [en] phát âm soils 0 bình chọn
27/09/2010 Isotopes [en] phát âm Isotopes 0 bình chọn
21/09/2010 queen [en] phát âm queen 0 bình chọn
21/09/2010 paddleboard [en] phát âm paddleboard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/09/2010 palooka [en] phát âm palooka 0 bình chọn
21/09/2010 Amagansett [en] phát âm Amagansett 0 bình chọn
21/09/2010 Montauk [en] phát âm Montauk -1 bình chọn
21/09/2010 consumers [en] phát âm consumers 3 bình chọn
21/09/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 2 bình chọn
18/09/2010 Fibertel [en] phát âm Fibertel 0 bình chọn
18/09/2010 libido [en] phát âm libido 3 bình chọn Phát âm tốt nhất