Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2012 betraying [en] phát âm betraying 0 bình chọn
30/04/2012 squandered [en] phát âm squandered 0 bình chọn
30/04/2012 engravings [en] phát âm engravings 0 bình chọn
30/04/2012 blowtorch [en] phát âm blowtorch 0 bình chọn
30/04/2012 tapestries [en] phát âm tapestries 0 bình chọn
30/04/2012 perceiving [en] phát âm perceiving -1 bình chọn
28/04/2012 zipper [en] phát âm zipper 0 bình chọn
28/04/2012 Ravensbourne [en] phát âm Ravensbourne 0 bình chọn
28/04/2012 Festival Park [en] phát âm Festival Park 0 bình chọn
28/04/2012 Spaghetti Junction [en] phát âm Spaghetti Junction 2 bình chọn
28/04/2012 Piccadilly line [en] phát âm Piccadilly line 0 bình chọn
28/04/2012 Piccadilly [en] phát âm Piccadilly 0 bình chọn
28/04/2012 Penny Lane [en] phát âm Penny Lane 0 bình chọn
28/04/2012 Maranacook [en] phát âm Maranacook 0 bình chọn
28/04/2012 Kirkdale [en] phát âm Kirkdale 0 bình chọn
28/04/2012 Count Dracula [en] phát âm Count Dracula 0 bình chọn
28/04/2012 Dracula [en] phát âm Dracula 0 bình chọn
28/04/2012 pleasuring [en] phát âm pleasuring 0 bình chọn
28/04/2012 great-grandparents [en] phát âm great-grandparents 0 bình chọn
28/04/2012 series [en] phát âm series 2 bình chọn
28/04/2012 long-haired [en] phát âm long-haired 0 bình chọn
28/04/2012 spider-crab [en] phát âm spider-crab 0 bình chọn
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] phát âm Susan Wooldridge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2012 cereal [en] phát âm cereal 1 bình chọn
28/04/2012 amazing [en] phát âm amazing 0 bình chọn
28/04/2012 MP [en] phát âm MP 1 bình chọn
28/04/2012 intellectual property [en] phát âm intellectual property 0 bình chọn
28/04/2012 scouse [en] phát âm scouse 0 bình chọn
28/04/2012 democratization [en] phát âm democratization 1 bình chọn
28/04/2012 impulsively [en] phát âm impulsively 0 bình chọn