Thành viên:

belgabirdo

Đăng ký phát âm của belgabirdo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2009 fatuo [es] phát âm fatuo 0 bình chọn
05/11/2009 esplendoroso [es] phát âm esplendoroso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2009 suntuoso [es] phát âm suntuoso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 Francisco Ayala [es] phát âm Francisco Ayala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 maltratar [es] phát âm maltratar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 nadería [es] phát âm nadería 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 mafioso [es] phát âm mafioso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 hoyo [es] phát âm hoyo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 tarusa [es] phát âm tarusa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 tartajoso [es] phát âm tartajoso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 agrandamiento [es] phát âm agrandamiento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 tasador [es] phát âm tasador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 antónimos [es] phát âm antónimos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 napolitano [es] phát âm napolitano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 ŝipo [eo] phát âm ŝipo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 ŝildo [eo] phát âm ŝildo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 ablativo [eo] phát âm ablativo 0 bình chọn
04/11/2009 ludi [eo] phát âm ludi 0 bình chọn
04/11/2009 lekumi [eo] phát âm lekumi 0 bình chọn
04/11/2009 kanti [eo] phát âm kanti 0 bình chọn
04/11/2009 legi [eo] phát âm legi 0 bình chọn
04/11/2009 renkonti [eo] phát âm renkonti 0 bình chọn
04/11/2009 spekti [eo] phát âm spekti 0 bình chọn
04/11/2009 modifi [eo] phát âm modifi 0 bình chọn
04/11/2009 teksti [eo] phát âm teksti 0 bình chọn
04/11/2009 verki [eo] phát âm verki 0 bình chọn
04/11/2009 arpa [es] phát âm arpa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 clavicordio [es] phát âm clavicordio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 bandurria [es] phát âm bandurria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2009 síntesis [es] phát âm síntesis 3 bình chọn Phát âm tốt nhất