Thành viên:

belgabirdo

Đăng ký phát âm của belgabirdo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2013 kontrabandisto [eo] phát âm kontrabandisto 0 bình chọn
25/07/2013 malario [eo] phát âm malario 0 bình chọn
25/07/2013 kromnomo [eo] phát âm kromnomo 0 bình chọn
25/07/2013 impertinenteco [eo] phát âm impertinenteco 0 bình chọn
25/07/2013 likvida [eo] phát âm likvida 0 bình chọn
25/07/2013 komunismo [eo] phát âm komunismo 0 bình chọn
25/07/2013 komunisto [eo] phát âm komunisto 0 bình chọn
25/07/2013 minerala [eo] phát âm minerala 0 bình chọn
25/07/2013 mineralo [eo] phát âm mineralo 0 bình chọn
25/07/2013 junulino [eo] phát âm junulino 0 bình chọn
25/07/2013 sáfico [es] phát âm sáfico 0 bình chọn
25/07/2013 calima [es] phát âm calima 0 bình chọn
25/07/2013 francófilo [es] phát âm francófilo 0 bình chọn
25/07/2013 fotólisis [es] phát âm fotólisis 0 bình chọn
25/07/2013 cuadro sinóptico [es] phát âm cuadro sinóptico 0 bình chọn
25/07/2013 geoestacionario [es] phát âm geoestacionario 0 bình chọn
25/07/2013 isobárico [es] phát âm isobárico 0 bình chọn
25/07/2013 cátodo [es] phát âm cátodo 0 bình chọn
25/07/2013 galvánico [es] phát âm galvánico 0 bình chọn
25/07/2013 sofisma [es] phát âm sofisma 0 bình chọn
25/07/2013 gangas [es] phát âm gangas 0 bình chọn
04/11/2012 Javier Gómez Noya [es] phát âm Javier Gómez Noya 0 bình chọn
03/11/2012 cindro [eo] phát âm cindro 0 bình chọn
03/11/2012 knaboj [eo] phát âm knaboj 0 bình chọn
03/11/2012 koloroj [eo] phát âm koloroj 0 bình chọn
03/11/2012 erinaco [eo] phát âm erinaco 0 bình chọn
02/11/2012 lagoj [eo] phát âm lagoj 0 bình chọn
02/11/2012 kursoj [eo] phát âm kursoj 0 bình chọn
02/11/2012 kuŝas [eo] phát âm kuŝas 0 bình chọn
02/11/2012 laktoj [eo] phát âm laktoj 0 bình chọn