Thành viên:

belgabirdo

Đăng ký phát âm của belgabirdo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/02/2010 Katalunio [eo] phát âm Katalunio 0 bình chọn
01/02/2010 abrasador [es] phát âm abrasador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 arrabal [es] phát âm arrabal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 animaban [es] phát âm animaban 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 abolido [es] phát âm abolido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 ansiosa [es] phát âm ansiosa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 cayó [es] phát âm cayó 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 clavados [es] phát âm clavados 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 acabóse [es] phát âm acabóse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 káiser [es] phát âm káiser 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 nomita [eo] phát âm nomita 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 ŝteli [eo] phát âm ŝteli 0 bình chọn
13/01/2010 seat [es] phát âm seat 1 bình chọn
13/01/2010 ŝtato [eo] phát âm ŝtato 0 bình chọn
13/01/2010 goyescas [es] phát âm goyescas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 plezure [eo] phát âm plezure 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 ambicionar [es] phát âm ambicionar 1 bình chọn
13/01/2010 Kajto [eo] phát âm Kajto 0 bình chọn
13/01/2010 sudoku [es] phát âm sudoku 0 bình chọn
05/01/2010 históricamente [es] phát âm históricamente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/12/2009 ŝtormo [eo] phát âm ŝtormo 0 bình chọn
27/12/2009 ŝtofo [eo] phát âm ŝtofo 0 bình chọn
27/12/2009 atusar [es] phát âm atusar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/12/2009 a tutiplén [es] phát âm a tutiplén 0 bình chọn
27/12/2009 ŝuldi [eo] phát âm ŝuldi 0 bình chọn
27/12/2009 ŝpari [eo] phát âm ŝpari 0 bình chọn
27/12/2009 ŝtupo [eo] phát âm ŝtupo 0 bình chọn
27/12/2009 ŝultro [eo] phát âm ŝultro 0 bình chọn
27/12/2009 ŝviti [eo] phát âm ŝviti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/12/2009 audible [es] phát âm audible 1 bình chọn