Thành viên:

belgabirdo

Đăng ký phát âm của belgabirdo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/11/2009 Aragono [eo] phát âm Aragono 0 bình chọn
23/11/2009 tropezón [es] phát âm tropezón 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sindicarse [es] phát âm sindicarse 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 troquelar [es] phát âm troquelar 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 imaginaria [es] phát âm imaginaria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 semblante [es] phát âm semblante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trotona [es] phát âm trotona 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 imaginable [es] phát âm imaginable 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trova [es] phát âm trova 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trote [es] phát âm trote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trotón [es] phát âm trotón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trotar [es] phát âm trotar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sinergia [es] phát âm sinergia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 trotamundos [es] phát âm trotamundos 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 singladura [es] phát âm singladura 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sinfónico [es] phát âm sinfónico 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sinfín [es] phát âm sinfín 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sindicar [es] phát âm sindicar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sindicado [es] phát âm sindicado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/11/2009 sincronizar [es] phát âm sincronizar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2009 ŝero [eo] phát âm ŝero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2009 ŝiboleto [eo] phát âm ŝiboleto 0 bình chọn
17/11/2009 vivbezonaĵoj [eo] phát âm vivbezonaĵoj 0 bình chọn
17/11/2009 nedankinde [eo] phát âm nedankinde 0 bình chọn
10/11/2009 bufa [es] phát âm bufa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 ahilado [es] phát âm ahilado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 cuaderna [es] phát âm cuaderna 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 aerolito [es] phát âm aerolito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 retrasado [es] phát âm retrasado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 obeso [es] phát âm obeso 2 bình chọn Phát âm tốt nhất