Thành viên:

bhsriram

Đăng ký phát âm của bhsriram

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/02/2011 thechadu [te] phát âm thechadu 0 bình chọn
24/02/2011 Damaru [te] phát âm Damaru 0 bình chọn
24/02/2011 chepavu [te] phát âm chepavu 0 bình chọn
24/02/2011 avunu [te] phát âm avunu 0 bình chọn
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] phát âm telugu lo cheppu 0 bình chọn
24/02/2011 neeku ela telsu [te] phát âm neeku ela telsu 0 bình chọn
24/02/2011 em chepali [te] phát âm em chepali 0 bình chọn