Thành viên:

bigjapi

Đăng ký phát âm của bigjapi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2012 llave [es] phát âm llave 0 bình chọn