Thành viên:

bjarkibjarki

Đăng ký phát âm của bjarkibjarki

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
18/02/2016
phát âm skilurðu
skilurðu [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm bar
bar [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm illviðri
illviðri [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm Miðaftann
Miðaftann [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm vegabréfaeftirlit
vegabréfaeftirlit [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm meir
meir [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm gullfalleg
gullfalleg [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm léleg
léleg [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm jaðar
jaðar [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm djúpt
djúpt [is] 0 bình chọn
18/02/2016
phát âm sérhljóði
sérhljóði [is] 0 bình chọn
30/06/2015
phát âm dagblaði
dagblaði [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm strákarnir
strákarnir [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm stúlkur
stúlkur [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm matseðlinum
matseðlinum [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm hef
hef [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm drengurinn
drengurinn [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm stúlkan
stúlkan [is] 2 bình chọn
30/06/2015
phát âm þróun
þróun [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm líkamning
líkamning [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm Samningsaðili
Samningsaðili [is] 1 bình chọn
30/06/2015
phát âm gír
gír [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm löggæslumyndavélunum
löggæslumyndavélunum [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm eldgjá
eldgjá [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm hryllingur
hryllingur [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm laut
laut [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm Hvanndalsbræður
Hvanndalsbræður [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm Hrist
Hrist [is] 1 bình chọn
22/06/2015
phát âm Ingólfsson
Ingólfsson [is] 1 bình chọn
20/06/2015
phát âm ráðvilltur
ráðvilltur [is] 0 bình chọn