Thành viên:

bjartursteingrims

Đăng ký phát âm của bjartursteingrims

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
29/12/2016
phát âm Sigtryggur
Sigtryggur [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm vesturveldin
vesturveldin [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm vinnuflokk
vinnuflokk [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm það er aldeilis
það er aldeilis [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm Þórðarhöfði
Þórðarhöfði [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm Móeiður
Móeiður [is] 0 bình chọn
29/12/2016
phát âm FORINNAR
FORINNAR [is] 0 bình chọn