Thành viên:

bjoarn

Đăng ký phát âm của bjoarn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/05/2012 Will Kymlicka [en] phát âm Will Kymlicka Của adswintonw
16/04/2012 Monique Deveaux [fr] phát âm Monique Deveaux Của Pat91
19/04/2011 Frank Geels [nl] phát âm Frank Geels Của No_accent
15/04/2011 John Urry [en] phát âm John Urry Của Michaddison
07/12/2009 Fairclough [en] phát âm Fairclough Của stevefitch