Thành viên:

bjoarn

Đăng ký phát âm của bjoarn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] phát âm Bundesliga-hår 0 bình chọn
14/05/2012 de er her [da] phát âm de er her 0 bình chọn
10/05/2012 han [da] phát âm han 0 bình chọn
10/05/2012 forbrydelse [da] phát âm forbrydelse 0 bình chọn
10/05/2012 udsolgt [da] phát âm udsolgt 0 bình chọn
10/05/2012 vagt [da] phát âm vagt 1 bình chọn
10/05/2012 palmquist [da] phát âm palmquist 0 bình chọn
10/05/2012 kjolen [da] phát âm kjolen 0 bình chọn
10/05/2012 Rågeleje [da] phát âm Rågeleje 0 bình chọn
10/05/2012 bagatel [da] phát âm bagatel 0 bình chọn
10/05/2012 heroppe [da] phát âm heroppe 0 bình chọn
10/05/2012 selvlyde [da] phát âm selvlyde 0 bình chọn
10/05/2012 vokaler [da] phát âm vokaler 0 bình chọn
10/05/2012 åbenhed [da] phát âm åbenhed 0 bình chọn
10/05/2012 benægte [da] phát âm benægte 0 bình chọn
10/05/2012 grund [da] phát âm grund 0 bình chọn
10/05/2012 Bjergegaard [da] phát âm Bjergegaard 0 bình chọn
10/05/2012 domino [da] phát âm domino 0 bình chọn
10/05/2012 Perlen [da] phát âm Perlen 0 bình chọn
10/05/2012 Lina [da] phát âm Lina 0 bình chọn
10/05/2012 Glyngøre [da] phát âm Glyngøre 0 bình chọn
10/05/2012 Hambrosgade [da] phát âm Hambrosgade 0 bình chọn
10/05/2012 Balkonen [da] phát âm Balkonen 0 bình chọn
10/05/2012 jydsk [da] phát âm jydsk 0 bình chọn
10/05/2012 Nygade [da] phát âm Nygade 0 bình chọn
10/05/2012 Lindevej [da] phát âm Lindevej 0 bình chọn
10/05/2012 Bryghuset [da] phát âm Bryghuset 0 bình chọn
10/05/2012 Blomme [da] phát âm Blomme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 skørbug [da] phát âm skørbug 0 bình chọn
10/05/2012 vitaminmangel [da] phát âm vitaminmangel 0 bình chọn