Thành viên:

bjoarn

Đăng ký phát âm của bjoarn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/04/2012 forsvinde [da] phát âm forsvinde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2012 Infektion [da] phát âm Infektion 0 bình chọn
16/04/2012 det hele [da] phát âm det hele 0 bình chọn
16/04/2012 Orø [da] phát âm Orø 0 bình chọn
16/04/2012 symbiose [da] phát âm symbiose 0 bình chọn
16/04/2012 parasit [da] phát âm parasit 0 bình chọn
16/04/2012 betvivle [da] phát âm betvivle 0 bình chọn
16/04/2012 desinfektion [da] phát âm desinfektion 0 bình chọn
16/04/2012 antibiotikum [da] phát âm antibiotikum 0 bình chọn
16/04/2012 penicillin [da] phát âm penicillin 0 bình chọn
16/04/2012 betegnelse [da] phát âm betegnelse 0 bình chọn
16/04/2012 kulturel [da] phát âm kulturel 0 bình chọn
16/04/2012 global [da] phát âm global 0 bình chọn
16/04/2012 risici [da] phát âm risici 0 bình chọn
16/04/2012 hele tiden [da] phát âm hele tiden 0 bình chọn
16/04/2012 struds [da] phát âm struds 0 bình chọn
16/04/2012 strudser [da] phát âm strudser 0 bình chọn
16/04/2012 strudsen [da] phát âm strudsen 0 bình chọn
16/04/2012 skue [da] phát âm skue 0 bình chọn
15/04/2011 beslutning [da] phát âm beslutning 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/04/2011 muligt [da] phát âm muligt 0 bình chọn
15/04/2011 måde [da] phát âm måde -1 bình chọn
15/04/2011 nemt [da] phát âm nemt 0 bình chọn
15/04/2011 nødvendige [da] phát âm nødvendige 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/04/2011 opgave [da] phát âm opgave 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/04/2011 opgaven [da] phát âm opgaven 0 bình chọn
15/04/2011 overlade [da] phát âm overlade 0 bình chọn
15/04/2011 person [da] phát âm person 0 bình chọn
15/04/2011 personlige [da] phát âm personlige 0 bình chọn
15/04/2011 planlægge [da] phát âm planlægge 0 bình chọn