Thành viên:

blimey

Đăng ký phát âm của blimey

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/04/2012 śledź [pl] phát âm śledź 0 bình chọn
29/04/2012 Strzeleczki [pl] phát âm Strzeleczki 0 bình chọn
29/04/2012 brulion [pl] phát âm brulion 0 bình chọn
29/04/2012 Radymno [pl] phát âm Radymno 0 bình chọn
29/04/2012 zintegrowany [pl] phát âm zintegrowany 0 bình chọn
29/04/2012 modliszka [pl] phát âm modliszka 0 bình chọn
29/04/2012 mutacja [pl] phát âm mutacja 0 bình chọn
29/04/2012 wyprysk [pl] phát âm wyprysk 0 bình chọn
29/04/2012 pekao [pln] phát âm pekao 0 bình chọn
29/04/2012 Staszek [pl] phát âm Staszek 0 bình chọn
29/04/2012 Stanisław [pl] phát âm Stanisław 0 bình chọn
29/04/2012 chrząszcz [pl] phát âm chrząszcz 0 bình chọn
10/01/2012 lapeta [pl] phát âm lapeta 0 bình chọn