Thành viên:

blobby27

Đăng ký phát âm của blobby27

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/11/2012 sure [en] phát âm sure 0 bình chọn
16/11/2012 piety [en] phát âm piety 0 bình chọn
16/11/2012 Norwegian [en] phát âm Norwegian 0 bình chọn
16/11/2012 aquarium [en] phát âm aquarium 0 bình chọn
16/11/2012 rain [en] phát âm rain 0 bình chọn
16/11/2012 ego [en] phát âm ego -1 bình chọn
16/11/2012 understand [en] phát âm understand 1 bình chọn
16/11/2012 book [en] phát âm book -2 bình chọn
16/11/2012 invalidly [en] phát âm invalidly 0 bình chọn
16/11/2012 low-fat [en] phát âm low-fat 0 bình chọn
16/11/2012 defragmentation [en] phát âm defragmentation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất