Thành viên:

bmorison

Đăng ký phát âm của bmorison

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/04/2012 Eleanor Rigby [en] phát âm Eleanor Rigby 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/04/2012 Eleanor [en] phát âm Eleanor 1 bình chọn
15/04/2012 princesses [en] phát âm princesses 0 bình chọn