Thành viên:

bmorison

Đăng ký phát âm của bmorison

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
15/04/2012 Eleanor Rigby [en] phát âm Eleanor Rigby 1 bình chọn Phát âm tốt nhất