Thành viên:

bolbol

Đăng ký phát âm của bolbol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2009 بي امضا [fa] phát âm بي امضا 0 bình chọn
27/05/2009 عكس العمل [fa] phát âm عكس العمل 0 bình chọn
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] phát âm تطبيق كردن 0 bình chọn
27/05/2009 به درد خوردن [fa] phát âm به درد خوردن 0 bình chọn
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] phát âm توي روي كسي ايستادن 0 bình chọn
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] phát âm زبان درازي كردن 0 bình chọn
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] phát âm جوابگو بودن 0 bình chọn
27/05/2009 تاوان [fa] phát âm تاوان 0 bình chọn
27/05/2009 رقيب [fa] phát âm رقيب 0 bình chọn
27/05/2009 نياكان [fa] phát âm نياكان 0 bình chọn
27/05/2009 قابل جواب [fa] phát âm قابل جواب 0 bình chọn
27/05/2009 از مد افتاده [fa] phát âm از مد افتاده 0 bình chọn
27/05/2009 پيش از تولد [fa] phát âm پيش از تولد 0 bình chọn
27/05/2009 نظم و نثر [fa] phát âm نظم و نثر 0 bình chọn
27/05/2009 پر شور وحال [fa] phát âm پر شور وحال 0 bình chọn
27/05/2009 انسان نما [fa] phát âm انسان نما 0 bình chọn
27/05/2009 مردم شناس [fa] phát âm مردم شناس 0 bình chọn
27/05/2009 انسان شناس [fa] phát âm انسان شناس 0 bình chọn
27/05/2009 آدم نما [fa] phát âm آدم نما 0 bình chọn
27/05/2009 سياه زخم [fa] phát âm سياه زخم 0 bình chọn
27/05/2009 جُنگ [fa] phát âm جُنگ -1 bình chọn
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] phát âm گلچين ادبي 0 bình chọn
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] phát âm عهد دقيانوس 0 bình chọn
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] phát âm سرود مذهبي -1 bình chọn
27/05/2009 سالن انتظار [fa] phát âm سالن انتظار 0 bình chọn
27/05/2009 شاخك [fa] phát âm شاخك 0 bình chọn
27/05/2009 پيشين [fa] phát âm پيشين 0 bình chọn
27/05/2009 مقدّم [fa] phát âm مقدّم 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] phát âm مخالفت كسي را بر انگيختن 0 bình chọn
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] phát âm مخالفت آميز 0 bình chọn