Thành viên:

brad

Đăng ký phát âm của brad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2008 Barbie [en] phát âm Barbie 0 bình chọn
05/04/2008 sawubona [zu] phát âm sawubona 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 phthisis [en] phát âm phthisis 0 bình chọn
05/04/2008 deprecated [en] phát âm deprecated 0 bình chọn