Thành viên:

brad

Đăng ký phát âm của brad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/04/2008 sawubona [zu] phát âm sawubona Của Nomsa