Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2010 fréquentés [fr] phát âm fréquentés 0 bình chọn
26/10/2010 fréquences [fr] phát âm fréquences 0 bình chọn
26/10/2010 frappées [fr] phát âm frappées 0 bình chọn
26/10/2010 ferroviaires [fr] phát âm ferroviaires 0 bình chọn
26/10/2010 fidéliser [fr] phát âm fidéliser 0 bình chọn
26/10/2010 fixées [fr] phát âm fixées 0 bình chọn
26/10/2010 fixée [fr] phát âm fixée 0 bình chọn
26/10/2010 fixé [fr] phát âm fixé 0 bình chọn
26/10/2010 à pas de géant [fr] phát âm à pas de géant 0 bình chọn
26/10/2010 locution adjective [fr] phát âm locution adjective 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2010 qui s'appellent [fr] phát âm qui s'appellent 0 bình chọn
26/10/2010 Éclairs sur l'au-delà [fr] phát âm Éclairs sur l'au-delà 0 bình chọn
02/10/2010 punteggiare [it] phát âm punteggiare 0 bình chọn
24/09/2010 immédiates [fr] phát âm immédiates 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 importantes [fr] phát âm importantes 0 bình chọn
24/09/2010 paquebot [fr] phát âm paquebot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/08/2010 te [fr] phát âm te 0 bình chọn
23/08/2010 Mexès [fr] phát âm Mexès 0 bình chọn
23/08/2010 Qu'est-ce qu'il a? [fr] phát âm Qu'est-ce qu'il a? 0 bình chọn
22/08/2010 bazooka [fr] phát âm bazooka 0 bình chọn
22/08/2010 brouillamini [fr] phát âm brouillamini 0 bình chọn
22/08/2010 catégoriquement [fr] phát âm catégoriquement 0 bình chọn
22/08/2010 designer [fr] phát âm designer 1 bình chọn
22/08/2010 dame de pique [fr] phát âm dame de pique 0 bình chọn
22/08/2010 dessus-de-lit [fr] phát âm dessus-de-lit 0 bình chọn
22/08/2010 dessous-de-table [fr] phát âm dessous-de-table 0 bình chọn
22/08/2010 égoïsme [fr] phát âm égoïsme 0 bình chọn
22/08/2010 frémissement [fr] phát âm frémissement 0 bình chọn
22/08/2010 feu ! [fr] phát âm feu ! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2010 Technologie [fr] phát âm Technologie 2 bình chọn