Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2015 naturismo [it] phát âm naturismo 0 bình chọn
12/05/2015 pornografia [it] phát âm pornografia 0 bình chọn
12/05/2015 governativo [it] phát âm governativo 0 bình chọn
12/05/2015 approche apophatique [fr] phát âm approche apophatique 0 bình chọn
12/05/2015 Fouqueux [fr] phát âm Fouqueux 0 bình chọn
12/05/2015 formidable paddington [fr] phát âm formidable paddington 0 bình chọn
12/05/2015 laisser compoter [fr] phát âm laisser compoter 0 bình chọn
07/05/2015 Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon [fr] phát âm Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon 0 bình chọn
07/05/2015 opposition au système [fr] phát âm opposition au système 0 bình chọn
07/05/2015 Le dogme de l’Incarnation [fr] phát âm Le dogme de l’Incarnation 0 bình chọn
07/05/2015 cavernes inexplorées [fr] phát âm cavernes inexplorées 0 bình chọn
07/05/2015 Nous jouons au tennis [fr] phát âm Nous jouons au tennis 0 bình chọn
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] phát âm des Grandes Tourelles 0 bình chọn
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] phát âm Montée des Pionniers 0 bình chọn
29/01/2015 Solweig [fr] phát âm Solweig 0 bình chọn
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] phát âm le B.A.-BA 0 bình chọn
08/12/2014 morphogramme [fr] phát âm morphogramme 0 bình chọn
01/12/2014 Kawaii [fr] phát âm Kawaii -2 bình chọn
16/11/2014 des garçons [fr] phát âm des garçons 0 bình chọn
15/11/2014 traversées [fr] phát âm traversées 0 bình chọn
15/11/2014 inutilisables [fr] phát âm inutilisables 0 bình chọn
15/11/2014 d’infanterie [fr] phát âm d’infanterie 0 bình chọn
15/11/2014 riverains [fr] phát âm riverains 0 bình chọn
15/11/2014 est tenu [fr] phát âm est tenu 0 bình chọn
15/11/2014 maximales [fr] phát âm maximales 0 bình chọn
15/11/2014 Claude Chanel [fr] phát âm Claude Chanel 0 bình chọn
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] phát âm Villiers-les-Hauts 0 bình chọn
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] phát âm Antoine Rabin 0 bình chọn
15/11/2014 d’intersection [fr] phát âm d’intersection 1 bình chọn
15/11/2014 hors agglomération [fr] phát âm hors agglomération 0 bình chọn