Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/11/2013 faire sa violette [fr] phát âm faire sa violette 0 bình chọn
30/11/2013 des haricots ! [fr] phát âm des haricots ! 0 bình chọn
30/11/2013 bleu pervenche [fr] phát âm bleu pervenche 0 bình chọn
30/11/2013 vieille branche [fr] phát âm vieille branche 0 bình chọn
30/11/2013 feuille de chou [fr] phát âm feuille de chou 0 bình chọn
30/11/2013 le bâtiment [fr] phát âm le bâtiment 0 bình chọn
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] phát âm mauvaise herbe 0 bình chọn
01/06/2013 d'encaissement [fr] phát âm d'encaissement 0 bình chọn
01/06/2013 hérons [fr] phát âm hérons 0 bình chọn
17/02/2012 Bodin [fr] phát âm Bodin 0 bình chọn
07/12/2011 De 26 ans [fr] phát âm De 26 ans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2011 présenté [fr] phát âm présenté 0 bình chọn
24/09/2011 villas [fr] phát âm villas 0 bình chọn
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] phát âm Jacques Castérède 0 bình chọn
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] phát âm Thierry Bleuze 0 bình chọn
24/09/2011 Jaques Blot [fr] phát âm Jaques Blot 0 bình chọn
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] phát âm Sylvie Delassus 0 bình chọn
24/09/2011 groseillier [fr] phát âm groseillier 0 bình chọn
24/09/2011 flamant [fr] phát âm flamant 0 bình chọn
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] phát âm lionel Bringuier 0 bình chọn
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] phát âm Marcelle Geneste 0 bình chọn
23/09/2011 Pouzeratte [fr] phát âm Pouzeratte 0 bình chọn
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] phát âm Janine Euvrard 0 bình chọn
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] phát âm Frédérique Gueneau 0 bình chọn
23/09/2011 Claude Broussy [fr] phát âm Claude Broussy 0 bình chọn
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] phát âm Colette Ledannois 0 bình chọn
23/09/2011 Catherine Clément [fr] phát âm Catherine Clément 0 bình chọn
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] phát âm Il buio si avvicina 0 bình chọn
22/09/2011 Anouchka [fr] phát âm Anouchka 0 bình chọn
22/09/2011 arthroplastie [fr] phát âm arthroplastie 0 bình chọn