Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2011 présenté [fr] phát âm présenté 0 bình chọn
24/09/2011 villas [fr] phát âm villas 0 bình chọn
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] phát âm Jacques Castérède 0 bình chọn
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] phát âm Thierry Bleuze 0 bình chọn
24/09/2011 Jaques Blot [fr] phát âm Jaques Blot 0 bình chọn
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] phát âm Sylvie Delassus 0 bình chọn
24/09/2011 groseillier [fr] phát âm groseillier 0 bình chọn
24/09/2011 flamant [fr] phát âm flamant 0 bình chọn
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] phát âm lionel Bringuier 0 bình chọn
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] phát âm Marcelle Geneste 0 bình chọn
23/09/2011 Pouzeratte [fr] phát âm Pouzeratte 0 bình chọn
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] phát âm Janine Euvrard 0 bình chọn
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] phát âm Frédérique Gueneau 0 bình chọn
23/09/2011 Claude Broussy [fr] phát âm Claude Broussy 0 bình chọn
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] phát âm Colette Ledannois 0 bình chọn
23/09/2011 Catherine Clément [fr] phát âm Catherine Clément 0 bình chọn
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] phát âm Il buio si avvicina 0 bình chọn
22/09/2011 Anouchka [fr] phát âm Anouchka 0 bình chọn
22/09/2011 arthroplastie [fr] phát âm arthroplastie 0 bình chọn
22/09/2011 exaucez-nous [fr] phát âm exaucez-nous 0 bình chọn
22/09/2011 s'est aimé [fr] phát âm s'est aimé 0 bình chọn
22/09/2011 Le phytoplancton [fr] phát âm Le phytoplancton 0 bình chọn
22/09/2011 paca [fr] phát âm paca 0 bình chọn
22/09/2011 On peut y aller [fr] phát âm On peut y aller 0 bình chọn
22/09/2011 Joyeux Nouvel An [fr] phát âm Joyeux Nouvel An 0 bình chọn
22/09/2011 cadre rectangulaire [fr] phát âm cadre rectangulaire 0 bình chọn
22/09/2011 mes amis [fr] phát âm mes amis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/09/2011 jean roch [fr] phát âm jean roch 0 bình chọn
22/09/2011 Pas une décision [fr] phát âm Pas une décision 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/09/2011 clairvoyantes [fr] phát âm clairvoyantes 0 bình chọn