Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/04/2011 prudente [fr] phát âm prudente 0 bình chọn
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] phát âm rouge à lèvres 0 bình chọn
17/01/2011 bucato [it] phát âm bucato 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2011 razione [it] phát âm razione 0 bình chọn
17/01/2011 particella [it] phát âm particella 0 bình chọn
17/01/2011 profumato, [it] phát âm profumato, 0 bình chọn
17/01/2011 antirughe [it] phát âm antirughe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2011 intergovernativo [it] phát âm intergovernativo 0 bình chọn
17/01/2011 coabitazione [it] phát âm coabitazione 0 bình chọn
17/01/2011 depilazione [it] phát âm depilazione 0 bình chọn
17/01/2011 doposole [it] phát âm doposole 0 bình chọn
17/01/2011 sbiancante [it] phát âm sbiancante 0 bình chọn
17/01/2011 bicamerale [it] phát âm bicamerale 0 bình chọn
17/01/2011 Biomasse [fr] phát âm Biomasse 0 bình chọn
17/01/2011 agrocarburant [fr] phát âm agrocarburant 0 bình chọn
17/01/2011 prétention [fr] phát âm prétention 0 bình chọn
17/01/2011 traducteur [fr] phát âm traducteur 0 bình chọn
29/11/2010 cochonnailles [fr] phát âm cochonnailles 0 bình chọn
29/11/2010 constitutionnelles [fr] phát âm constitutionnelles 0 bình chọn
29/11/2010 constitutionnelle [fr] phát âm constitutionnelle 0 bình chọn
29/11/2010 conséquences [fr] phát âm conséquences 0 bình chọn
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] phát âm croc-en-jambe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2010 créances [fr] phát âm créances 0 bình chọn
29/11/2010 créanciers [fr] phát âm créanciers 0 bình chọn
29/11/2010 créancières [fr] phát âm créancières 0 bình chọn
29/11/2010 créa [fr] phát âm créa 0 bình chọn
29/11/2010 côtés [fr] phát âm côtés 0 bình chọn
23/11/2010 tinca [it] phát âm tinca 0 bình chọn
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] phát âm arrière-petite-nièce 0 bình chọn
23/11/2010 dépravation [fr] phát âm dépravation 0 bình chọn