Thành viên:

buzenval

Đăng ký phát âm của buzenval

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] phát âm Quai de la Gare 0 bình chọn
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] phát âm Javel-André Citroën 0 bình chọn
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] phát âm Sèvres — Lecourbe 0 bình chọn
27/04/2011 Dugommier [fr] phát âm Dugommier 0 bình chọn
27/04/2011 Passy [fr] phát âm Passy 0 bình chọn
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] phát âm Censier-Daubenton 0 bình chọn
27/04/2011 Suresnes [fr] phát âm Suresnes 0 bình chọn
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] phát âm Villeneuve-la-Garenne 0 bình chọn
27/04/2011 Pont Neuf [fr] phát âm Pont Neuf 0 bình chọn
27/04/2011 Créteil — Université [fr] phát âm Créteil — Université 0 bình chọn
27/04/2011 Boissière [fr] phát âm Boissière 0 bình chọn
27/04/2011 Bel-Air [fr] phát âm Bel-Air 0 bình chọn
27/04/2011 Picpus [fr] phát âm Picpus 0 bình chọn
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] phát âm Quai De La Rapée 0 bình chọn
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] phát âm Bréguet-Sabin 0 bình chọn
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] phát âm Saint-Marcel 0 bình chọn
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] phát âm Richard-Lenoir 0 bình chọn
27/04/2011 cité [fr] phát âm cité 0 bình chọn
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] phát âm Etienne Marcel 0 bình chọn
27/04/2011 Château d'Eau [fr] phát âm Château d'Eau 0 bình chọn
26/04/2011 Saint-Michel [fr] phát âm Saint-Michel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] phát âm Cité Universitaire 0 bình chọn
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] phát âm Nanterre — Université 0 bình chọn
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] phát âm Jacques Bonsergent 0 bình chọn
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] phát âm Gilles Villeneuve 0 bình chọn
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] phát âm Porte de Pantin 0 bình chọn
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] phát âm Saint-Sulpice 0 bình chọn
26/04/2011 Saint-Placide [fr] phát âm Saint-Placide 0 bình chọn
26/04/2011 Château Rouge [fr] phát âm Château Rouge 0 bình chọn
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] phát âm Cour Saint-Émilion 0 bình chọn