Thành viên:

camillette

Đăng ký phát âm của camillette

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/10/2011 antienne [fr] phát âm antienne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2011 Jean-Baptiste Carpeaux [fr] phát âm Jean-Baptiste Carpeaux 0 bình chọn
13/10/2011 passe-tout [fr] phát âm passe-tout 0 bình chọn
13/10/2011 recoin [fr] phát âm recoin 0 bình chọn
13/10/2011 Flers [fr] phát âm Flers 0 bình chọn
13/10/2011 Auxerrois [fr] phát âm Auxerrois 1 bình chọn
13/10/2011 Église Saint-Germain-l'Auxerrois [fr] phát âm Église Saint-Germain-l'Auxerrois 0 bình chọn
13/10/2011 Cléophée [fr] phát âm Cléophée 0 bình chọn
13/10/2011 Abbé Gaston Courtois [fr] phát âm Abbé Gaston Courtois 0 bình chọn
13/10/2011 Pierre-Simon de Laplace [fr] phát âm Pierre-Simon de Laplace 0 bình chọn
13/10/2011 Jean Mésange [fr] phát âm Jean Mésange 0 bình chọn
13/10/2011 Ingenico [fr] phát âm Ingenico 0 bình chọn
13/10/2011 José Rosinski [fr] phát âm José Rosinski 0 bình chọn
13/10/2011 Villemont [fr] phát âm Villemont 0 bình chọn
13/10/2011 Dominique Vidal [fr] phát âm Dominique Vidal 0 bình chọn
13/10/2011 écoinçon [fr] phát âm écoinçon 0 bình chọn
13/10/2011 Basses-Alpes [fr] phát âm Basses-Alpes 0 bình chọn
13/10/2011 Saint-Priest [fr] phát âm Saint-Priest 0 bình chọn
13/10/2011 bicarbonate de sodium [fr] phát âm bicarbonate de sodium 0 bình chọn
13/10/2011 angevine [fr] phát âm angevine 0 bình chọn
13/10/2011 Benjamin Barthe [fr] phát âm Benjamin Barthe 0 bình chọn
13/10/2011 L’Affiné au Chablis [fr] phát âm L’Affiné au Chablis 0 bình chọn
13/10/2011 Gaspard Monge [fr] phát âm Gaspard Monge 0 bình chọn
13/10/2011 Louis Jacques Mandé Daguerre [fr] phát âm Louis Jacques Mandé Daguerre 0 bình chọn
13/10/2011 Michel Hazanavicius [fr] phát âm Michel Hazanavicius 0 bình chọn
13/10/2011 faïencerie [fr] phát âm faïencerie 0 bình chọn
13/10/2011 guillevic [fr] phát âm guillevic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2011 Bérénice Bejo [fr] phát âm Bérénice Bejo 0 bình chọn
13/10/2011 neuf ans [fr] phát âm neuf ans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2011 Jean-Michel Baylet [fr] phát âm Jean-Michel Baylet 0 bình chọn