Thành viên:

camillette

Đăng ký phát âm của camillette

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/10/2011 Belzébuth [fr] phát âm Belzébuth 0 bình chọn
13/10/2011 Manuel Valls [fr] phát âm Manuel Valls 0 bình chọn