Thành viên:

carla3minutos

Đăng ký phát âm của carla3minutos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/07/2009 allanar [es] phát âm allanar 0 bình chọn
22/07/2009 seguros [es] phát âm seguros 0 bình chọn
22/07/2009 Porteña [es] phát âm Porteña 0 bình chọn
22/07/2009 muñeca [es] phát âm muñeca 1 bình chọn
22/07/2009 Rafael María Baralt [es] phát âm Rafael María Baralt 0 bình chọn
22/07/2009 pienso [es] phát âm pienso 0 bình chọn