Thành viên:

carolinefl

Đăng ký phát âm của carolinefl

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/02/2009 jornalista [pt] phát âm jornalista 1 bình chọn
03/02/2009 balcão [pt] phát âm balcão 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2009 manias [pt] phát âm manias 0 bình chọn
03/02/2009 inimigos [pt] phát âm inimigos 0 bình chọn
03/02/2009 miniatura [pt] phát âm miniatura 0 bình chọn
03/02/2009 mamíferos [pt] phát âm mamíferos 0 bình chọn
03/02/2009 ciências [pt] phát âm ciências 0 bình chọn
03/02/2009 desconhecido [pt] phát âm desconhecido 0 bình chọn
03/02/2009 comuns [pt] phát âm comuns 0 bình chọn
03/02/2009 natureza [pt] phát âm natureza 0 bình chọn
03/02/2009 partir [pt] phát âm partir 0 bình chọn
23/01/2009 cancao [pt] phát âm cancao 0 bình chọn
23/01/2009 estreita [pt] phát âm estreita 0 bình chọn
23/01/2009 varas [pt] phát âm varas 0 bình chọn
23/01/2009 Saturnino [pt] phát âm Saturnino 0 bình chọn
23/01/2009 AGOSTINHO [pt] phát âm AGOSTINHO 0 bình chọn
23/01/2009 brotou [pt] phát âm brotou 0 bình chọn
23/01/2009 cresceu [pt] phát âm cresceu 0 bình chọn
23/01/2009 floresceu [pt] phát âm floresceu 0 bình chọn
23/01/2009 floresce [pt] phát âm floresce 0 bình chọn
23/01/2009 leu [pt] phát âm leu 0 bình chọn
23/01/2009 escreveram [pt] phát âm escreveram 0 bình chọn
23/01/2009 esconde [pt] phát âm esconde 0 bình chọn
23/01/2009 esqueceram [pt] phát âm esqueceram 0 bình chọn
23/01/2009 ambicioso [pt] phát âm ambicioso 0 bình chọn
23/01/2009 urrou [pt] phát âm urrou 0 bình chọn
23/01/2009 atrapalhado [pt] phát âm atrapalhado 0 bình chọn
23/01/2009 zurrou [pt] phát âm zurrou 0 bình chọn
23/01/2009 cavou [pt] phát âm cavou 0 bình chọn
23/01/2009 resmungou [pt] phát âm resmungou 0 bình chọn