Thành viên:

carroll27

Đăng ký phát âm của carroll27

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2010 cocaine [en] phát âm cocaine 2 bình chọn
12/04/2010 American [en] phát âm American 0 bình chọn
12/04/2010 Nazi [en] phát âm Nazi 1 bình chọn
12/04/2010 cunt [en] phát âm cunt 3 bình chọn
12/04/2010 exploration [en] phát âm exploration 1 bình chọn
12/04/2010 Urban [en] phát âm Urban 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2010 wash [en] phát âm wash 0 bình chọn
12/04/2010 residential [en] phát âm residential 2 bình chọn
12/04/2010 tubular [en] phát âm tubular 1 bình chọn
12/04/2010 incentive [en] phát âm incentive 9 bình chọn
12/04/2010 vagina [en] phát âm vagina 0 bình chọn
12/04/2010 milk [en] phát âm milk 1 bình chọn
12/04/2010 different [en] phát âm different 2 bình chọn
12/04/2010 basil [en] phát âm basil 3 bình chọn