Thành viên:

cc4miloo

Đăng ký phát âm của cc4miloo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2018 reportabais [es] phát âm reportabais 0 bình chọn
12/05/2018 reportaba [es] phát âm reportaba 0 bình chọn
12/05/2018 verse obligado a [es] phát âm verse obligado a 0 bình chọn
12/05/2018 Sarai [es] phát âm Sarai 0 bình chọn
12/05/2018 bajo el lema [es] phát âm bajo el lema 0 bình chọn
12/05/2018 reporté [es] phát âm reporté 0 bình chọn
12/05/2018 neolíticas [es] phát âm neolíticas 0 bình chọn
12/05/2018 neolíticos [es] phát âm neolíticos 0 bình chọn
12/05/2018 paleolíticas [es] phát âm paleolíticas 0 bình chọn
12/05/2018 Jenny [es] phát âm Jenny 0 bình chọn
12/05/2018 tomarlo [es] phát âm tomarlo 0 bình chọn
12/05/2018 450 [es] phát âm 450 0 bình chọn
12/05/2018 reportaste [es] phát âm reportaste 0 bình chọn
12/05/2018 reportamos [es] phát âm reportamos 0 bình chọn
12/05/2018 reportaron [es] phát âm reportaron 0 bình chọn
12/05/2018 reportase [es] phát âm reportase 0 bình chọn
12/05/2018 reportad [es] phát âm reportad 0 bình chọn
12/05/2018 933 [es] phát âm 933 0 bình chọn
12/05/2018 299 [es] phát âm 299 0 bình chọn
12/05/2018 reportabas [es] phát âm reportabas 0 bình chọn
12/05/2018 reportaríais [es] phát âm reportaríais 0 bình chọn
12/05/2018 reportaréis [es] phát âm reportaréis 0 bình chọn
12/05/2018 ¿No le basta? [es] phát âm ¿No le basta? 0 bình chọn
12/05/2018 Buenos Aires [es] phát âm Buenos Aires 0 bình chọn
12/05/2018 mierda [es] phát âm mierda 0 bình chọn
12/05/2018 espejo [es] phát âm espejo 0 bình chọn
12/05/2018 otorrinolaringología [es] phát âm otorrinolaringología 0 bình chọn
12/05/2018 ¡Adiós! [es] phát âm ¡Adiós! 0 bình chọn
12/05/2018 tres [es] phát âm tres 0 bình chọn
12/05/2018 ¿Eso le basta? [es] phát âm ¿Eso le basta? 0 bình chọn