Thành viên:

charlitosvar

Đăng ký phát âm của charlitosvar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/01/2011 Valledupar [es] phát âm Valledupar 0 bình chọn
07/01/2011 sucia [es] phát âm sucia 0 bình chọn
30/12/2010 San Francisco de Asís [es] phát âm San Francisco de Asís 0 bình chọn
30/12/2010 Narciso Rodriguez [es] phát âm Narciso Rodriguez 0 bình chọn
29/12/2010 Quetzaltenango [es] phát âm Quetzaltenango 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/12/2010 Puerto Quetzal [es] phát âm Puerto Quetzal 0 bình chọn
29/12/2010 Villa nueva [es] phát âm Villa nueva 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/12/2010 Puerto Barrios [es] phát âm Puerto Barrios 0 bình chọn
29/12/2010 Volcán Tajumulco [es] phát âm Volcán Tajumulco 0 bình chọn
28/12/2010 zodiaco [es] phát âm zodiaco 0 bình chọn
28/12/2010 Pánico [es] phát âm Pánico 0 bình chọn
28/12/2010 camillero [es] phát âm camillero 0 bình chọn
28/12/2010 Génesis [es] phát âm Génesis 0 bình chọn
28/12/2010 Villegas [es] phát âm Villegas 0 bình chọn
28/12/2010 brazalete [es] phát âm brazalete 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2010 iliaco [es] phát âm iliaco 0 bình chọn
28/12/2010 dominio [es] phát âm dominio 0 bình chọn
28/12/2010 Rafael Benítez Maudes [es] phát âm Rafael Benítez Maudes 0 bình chọn
28/12/2010 vegana [es] phát âm vegana 0 bình chọn
28/12/2010 esmegma [es] phát âm esmegma 0 bình chọn
28/12/2010 restablecida [es] phát âm restablecida 0 bình chọn
21/12/2010 Selena Gómez [es] phát âm Selena Gómez 0 bình chọn
21/12/2010 entrambos [es] phát âm entrambos 0 bình chọn
21/12/2010 polaca [es] phát âm polaca -1 bình chọn
01/12/2010 Alfacar [es] phát âm Alfacar 0 bình chọn
01/12/2010 Fusagasugá [es] phát âm Fusagasugá 0 bình chọn
01/12/2010 libidinosidad [es] phát âm libidinosidad 0 bình chọn
29/11/2010 asustado [es] phát âm asustado 1 bình chọn
29/11/2010 Carlos Alberto Plummer Pavón [es] phát âm Carlos Alberto Plummer Pavón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2010 Piura [es] phát âm Piura 0 bình chọn