Thành viên:

cllmrn

Đăng ký phát âm của cllmrn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2010 chifferi [it] phát âm chifferi 0 bình chọn