Thành viên:

combeferre

Đăng ký phát âm của combeferre

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2011 Newcastle [en] phát âm Newcastle -1 bình chọn