Thành viên:

come_livro

Đăng ký phát âm của come_livro

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2013 passar a limpo [pt] phát âm passar a limpo -1 bình chọn
16/05/2013 adiada [pt] phát âm adiada -1 bình chọn
22/02/2013 leonidas da silva [pt] phát âm leonidas da silva -2 bình chọn
07/01/2013 gulodiça [pt] phát âm gulodiça -1 bình chọn
07/01/2013 Fernando Pedroza [pt] phát âm Fernando Pedroza -1 bình chọn
07/01/2013 decalhão [pt] phát âm decalhão 0 bình chọn
07/01/2013 engole [pt] phát âm engole 0 bình chọn
07/01/2013 zilhão [pt] phát âm zilhão -1 bình chọn
07/01/2013 terreno baldio [pt] phát âm terreno baldio 0 bình chọn
07/01/2013 Dario Telles de Menezes [pt] phát âm Dario Telles de Menezes -1 bình chọn
07/01/2013 Mixto Esporte Clube [pt] phát âm Mixto Esporte Clube 0 bình chọn
07/01/2013 pré-existente [pt] phát âm pré-existente 0 bình chọn
06/10/2012 epigrafar [pt] phát âm epigrafar 0 bình chọn