Thành viên:

conny

Đăng ký phát âm của conny

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2011 lamm [sv] phát âm lamm 1 bình chọn
25/07/2011 yxa [sv] phát âm yxa 1 bình chọn
25/07/2011 byxor [sv] phát âm byxor -1 bình chọn
25/07/2011 byxa [sv] phát âm byxa 0 bình chọn
25/07/2011 fluga [sv] phát âm fluga 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/07/2011 flyga [sv] phát âm flyga 2 bình chọn
25/07/2011 ubåt [sv] phát âm ubåt 0 bình chọn
25/07/2011 träden [sv] phát âm träden 0 bình chọn
25/07/2011 träd [sv] phát âm träd 0 bình chọn
25/07/2011 Borden [sv] phát âm Borden 0 bình chọn
25/07/2011 bord [sv] phát âm bord 0 bình chọn
25/07/2011 Öl [sv] phát âm Öl 0 bình chọn
04/09/2009 original [sv] phát âm original 1 bình chọn
04/09/2009 0 [sv] phát âm 0 0 bình chọn
04/09/2009 jättevarmt [sv] phát âm jättevarmt -1 bình chọn
04/09/2009 verkligen [sv] phát âm verkligen 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2009 svin [sv] phát âm svin 2 bình chọn
04/09/2009 kärlek [sv] phát âm kärlek 1 bình chọn
23/02/2009 kvart [sv] phát âm kvart 0 bình chọn
07/11/2008 smeka [sv] phát âm smeka 0 bình chọn
07/11/2008 käka [sv] phát âm käka 0 bình chọn
07/11/2008 radio [sv] phát âm radio 0 bình chọn
07/11/2008 grävaren [sv] phát âm grävaren -1 bình chọn
07/11/2008 softa [sv] phát âm softa 0 bình chọn
07/11/2008 haja [sv] phát âm haja 0 bình chọn
07/11/2008 kex [sv] phát âm kex 0 bình chọn
07/11/2008 miniboss [sv] phát âm miniboss 0 bình chọn
07/11/2008 gammelfarfar [sv] phát âm gammelfarfar 0 bình chọn
07/11/2008 dinosaurie [sv] phát âm dinosaurie 0 bình chọn
07/11/2008 tjacka [sv] phát âm tjacka 0 bình chọn