Thành viên:

conny

Đăng ký phát âm của conny

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 snacka [sv] phát âm snacka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 runka [sv] phát âm runka 0 bình chọn
07/11/2008 ragga [sv] phát âm ragga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Tanka [sv] phát âm Tanka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 busshållplats [sv] phát âm busshållplats 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 kantarell [sv] phát âm kantarell 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 faktiskt [sv] phát âm faktiskt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 ägglikör [sv] phát âm ägglikör 0 bình chọn
07/11/2008 banan [sv] phát âm banan 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 grävling [sv] phát âm grävling 0 bình chọn
07/11/2008 sopkvast [sv] phát âm sopkvast 0 bình chọn
07/11/2008 karamell [sv] phát âm karamell 0 bình chọn
07/11/2008 samlag [sv] phát âm samlag 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 kamomill [sv] phát âm kamomill 0 bình chọn
07/11/2008 bira [sv] phát âm bira 0 bình chọn
07/11/2008 disko [sv] phát âm disko 0 bình chọn
07/11/2008 Viagra [sv] phát âm Viagra 0 bình chọn
07/11/2008 herpes [sv] phát âm herpes 0 bình chọn
07/11/2008 cancer [sv] phát âm cancer 0 bình chọn
07/11/2008 röka [sv] phát âm röka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 trubadur [sv] phát âm trubadur 0 bình chọn
07/11/2008 fjärta [sv] phát âm fjärta 0 bình chọn
07/11/2008 snögubbe [sv] phát âm snögubbe 0 bình chọn
07/11/2008 judo [sv] phát âm judo 0 bình chọn
07/11/2008 virus [sv] phát âm virus 1 bình chọn
07/11/2008 MP3 [sv] phát âm MP3 0 bình chọn
07/11/2008 karate [sv] phát âm karate 1 bình chọn
07/11/2008 sova [sv] phát âm sova 0 bình chọn
07/11/2008 julmust [sv] phát âm julmust 0 bình chọn
07/11/2008 ostbågar [sv] phát âm ostbågar 0 bình chọn